Vi designar och tillverkar andningsskydd i världsklass

Sundström 90 år

90jub
Sedan 1926 Sundström Safety har ägnat sig åt att skydda människor mot förorenad luft.

SR 900 SYSTEM

SR900puff
SR 900 är ett helt nytt system där användaren enkelt anpassar produkten utifrån arbetsplatsens krav och behov.

Filter Guide

app
Sundström Safety App hjälper dig att enkelt välja rätt typ av filter till ditt andningsskydd.

Föreskrift Kvarts

SR100
Föreskrift från Arbetsmiljöverket AFS 2015:2 gällande Kvarts – stendamm i arbetsmiljön somträdde i kraft 2 november 2015.