ARTICLE

Kvartsdamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara, och kan finnas på många arbetsplatser. Kvartsdamm som andas in kan ge upphov till sjukdomar, som silikos (stendammslunga), KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom som är obotliga lungsjukdomar.

Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svårt att ­upptäcka, även på röntgen.

Kvartspartiklar är så små att de inte kan uppfattas av människans öga och är samtidigt farliga för lungorna. Kroppen kan inte göra sig av med partiklarna som andas in. De når ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis ­minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat. Typ av lämpligt andningsskydd är baserat på hur ofta och hur långvarig exponeringen är.

banner

De filtrerande skydden nedan vid arbete där det finns eller kan finnas kvartsdamm (RCS) och allmänt byggdamm

KORTARE ARBETSPASS

Låg arbetshastighet och låga dammkoncentrationer. För slätrakade användare.

Halvmask SR 900 eller SR 100 med partikelfilter SR 510 P3 R

Basic Pack

LÄNGRE ARBETSPASS

Tung arbetsbelastning och höga dammkoncentrationer. För slätrakade användare men även för de med ansiktsbehåring som skägg eller polisonger.

Fläktenhet SR 500 eller SR 700 med partikelfilter SR 510 P3 R

Skärm SR 570 med eller utan bump cap för skydd mot stötar beroende på arbetet eller SR 580 Hjälm med visir

NEDLADDNING

Adobe Acrobat Document
Kompetenscenter - Kvartsdamm

Ladda ner 0.4 MB