Viktig information

Sundström Safety AB tillverkar andningsskydd avsedda för industriellt bruk. Produkterna är avsedda att skydda bäraren mot farliga och smittsamma ämnen i omgivningen, då de filtrerar inåtgående luft. De skyddar inte omgivningen från farliga och smittsamma ämnen som ev. bäraren genererar från t.ex. dennes utandningsluft, då produkterna inte filtrerar utåtgående luft.

Sundström Safety AB´s produkter utgör sådana produkter som omfattas av förordningen (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och är certifierade enligt relevanta och gällande EN-standarder, samt innehar godkännanden för hela eller delar av sortimentet för motsvarande standarder och regelverk i USA och Australien. Många produkter innehar dessutom s.k. systemgodkännanden, vilket innebär att de endast är godkända att använda tillsammans med produkter som har testats och godkänts tillsammans.

Sundström Safety AB´s produkter uppfyller ej rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och de standarder som krävs för medicinsk utrustning inom hälso- och sjukvård. Detta då produkterna ej skyddar omgivningen från farliga och smittsamma ämnen som ev. bäraren genererar från t.ex. dennes utandningsluft, då produkterna ej filtrerar utåtgående luft. Sundström Safety AB´s produkter är ej heller sterila.

Användning av Sundström Safety AB´s produkter i situationer och miljöer där krav finns på att filtrera såväl inåtgående som utåtgående luft, sker på användarens/organisationens egen risk. Att använda produkter tillsammans som inte har testats och godkänts tillsammans är inte tillåtet, och även det sker på användarens/organisationens egen risk.

För detaljerad information om funktionalitet, standarder och godkännanden gå till www.srsafety.se