Sundström kompetenscenter har stor erfarenhet och hjälper dig att hitta och använda rätt andningsskydd för din arbetsmiljö. Support som ser till att du kan arbeta och andas utan problem, och framför allt säkert.

Viktig information

Covid-19 - Viktig information

Sundström Safety AB tillverkar andningsskydd avsedda för industriellt bruk. Produkterna är avsedda att skydda bäraren mot farliga och smittsamma ämnen i omgivningen, då de filtrerar inåtgående luft.

Perfect Fit

Perfekt passform

En storlek passar inte alla. Därför måste man tillpassa sin mask och hitta den modell och form som passar just dig.

Construction Dust

Byggdamm

Många yrkesgrupper kan utsättas för byggdamm vid arbeten i en byggmiljö. Alla som andas in byggdamm bör vara medvetna om de hälsorisker detta kan orsaka.

Beard

Skägg

För att uppnå perfekt passform med en tätsittande mask måste du vara renrakad varje dag. Har du skägg, mustasch eller polisonger, så krävs en annan typ av andningsskydd.

Silica dust

Kvartsdamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara, och kan finnas på många arbetsplatser. Kvartsdamm som andas in kan ge upphov till sjukdomar, som silikos (stendammslunga), KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom som är obotliga lungsjukdomar.

Welding

Svetsarbete

Svetsning och platser där svetsning utförs medför många riskerför hälsa och säkerhet för både svetsare och personer i närheten. Vårt mål är att skydda dig.

Waxing skies

Valla skidor

Det viktigt med rätt andningskydd vid skidvallning med flourerade vallor, vare sig om du är professionell eller privatperson.

Andningsskydd

Andningsskydd i världsklass för dig som sätter hälsan först

Det är viktigt att använda andningsskydd i situationer då man utsätts för dålig luft.