SR 77-3 ABEK1-CO-P3 M/L Stat

1,00 USN
Art.nr.
H15-3412
Flykthuva med filter för utrymning vid brand och/eller kemikalieolyckor.
SR 77-3 är ett filtrerande andningsskydd i kombination med huva för användning vid utrymning under brand och vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon som är monterad i en huva tillverkad av flamtåligt och kemikaliebeständigt material. Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse. Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar och passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är utrustad med gasfilter SR 331-2 ABEK1-CO och partikelfilter SR 510 P3. Filterkombinationen skyddar mot kolmonoxid och andra giftiga gaser och partiklar som kan bildas vid brand och dessutom mot följande typer av gaser: A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. B1, oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.
More Information
Art.nr. H15-3412
Modellbeskrivning SR 77-3 ABEK1-CO-P3 M/L Stat
Färg Gul
Lagringstid (år) 10
Ursprungsland Sverige
Förpackningsstorlek (mm) 160x150x210mm
Användningstemperatur -20 – +55 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Nominell skyddsfaktor 50
Godkännande EN 14387:2004 + A1:2008, EN 403:2004
Direktiv 1 PPE 89/686/EEC