SR 76-3 ABEK1-Hg-P3 M/L Mobil

1,00 USN
Art.nr.
H15-0612
Flykthuva med filter för utrymning vid brand och/eller kemikalieolyckor.
Flykthuva SR 76-3 är ett filtrerande andningsskydd för användning vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon vilken är monterad i en huva tillverkad av kemikaliebeständigt material. Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse. Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar vilka passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är som standard utrustad med kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3. Filterkombinationen skyddar mot alla typer av partiklar och följande typer av gaser: A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. B1, oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte. E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Hg, kvicksilverånga.
More Information
Art.nr. H15-0612
Modellbeskrivning SR 76-3 ABEK1-Hg-P3 M/L Mobil
Färg Gul
Lagringstid (år) 10
Ursprungsland Sverige
Förpackningsstorlek (mm) 150x130x190mm
Användningstemperatur -20 – +55 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Nominell skyddsfaktor 50
Godkännande EN 14387:2004 + A1:2008, EN 403:2004