SR 584/SR 580

1,00 USN
Art.nr.
H06-8310
Fan unit
Compressed air
Svetsvisir/Hjälm med visir
Svetsvisir SR 584 är avsedd att användas tillsammans med Sundströms hjälm med visir SR 580. Komplett hjälm med svetsvisir tillsammans med den batteridrivna fläkten SR 500 eller SR 700 och godkända filter ingår i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem. Hjälmens andningsslang ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket i hjälmens visir förhindrar partiklar och andra föroreningar att komma in i andningszonen. Produkterna kan också användas tillsammans med trycklufttillsats SR 507. Denna kombination utgör en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde för anslutning till tryckluft. Kombinationerna skyddar mot skadliga gaser/partiklar, strålning och stänk vid svetsning, skärbränning, slipning och liknande arbeten. Utformningen gör de användbara vid arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Utrustningarna kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten. Före användning ska ett svetsglas med lämplig täthet monteras i svetsvisiret. SR 584 levereras med svetsglas EN 10 och skyddsglas i polykarbonat. Glasen ska vara CE-märkta och av standardstorlek 90 x 110 mm. Tillbehör i form av automatiska svetsglas, korrektionsglas, nack- och bröstskydd och slangskydd finns.
More Information
Art.nr. H06-8310
Modellbeskrivning SR 584/SR 580
Färg Blå, Svart
Lagringstid (år) 5
Ursprungsland Sverige
Användningstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Tilldelad skyddsfaktor 100 (3A,3B), 200 (TH3)
Nominell skyddsfaktor 200 (3A,3B), 500 (TH3)
Mörkhetsgrad EN 10
Godkännande EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166, EN 175:1997, EN 397
Direktiv 1 (EU) 2016/425 PPE
 

Relaterade produkter och system

Markera artiklar att lägga i varukorg eller

Tillbehör & Reservdelar