SR 540 EX

1,00 USN
Art.nr.
H06-6012
Fan unit
Compressed air
Skärm
Skärm SR 540 EX är tillsamman med fläkt SR 500 EX godkänd för användning i explosionsfarlig atmosfär. Skärmens andningsslang ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket som bildas i skärmen förhindrar partiklar och andra föroreningar att komma in i skärmen. Skärm SR 540 EX kan också användas tillsammans med trycklufttillsats SR 507, men bara i miljöer som inte är potentiellt explosiva. Denna kombination utgör en andningsapparat med kontinuerligt flöde för anslutning till tryckluft. Utrustningen kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten.
More Information
Art.nr. H06-6012
Modellbeskrivning SR 540 EX
Färg Svart
Lagringstid (år) 5
Ursprungsland Sverige
Användningstemperatur -10 – +40 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Tilldelad skyddsfaktor 100 (3A,3B), 200 (TH3)
Nominell skyddsfaktor 200 (3A,3B), 500 (TH3)
Godkännande EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166
Direktiv 1 (EU) 2016/425 PPE
Direktiv 2 ATEX 2014/34/EU
Klassificering/märkning 2 II 2 D Ex ib IIIC T195° Db, II G Ex ib IIA T3 Gb
 

Relaterade produkter och system

Markera artiklar att lägga i varukorg eller

Tillbehör & Reservdelar