SR 299-2 Kombinationsfilter ABEK1-Hg-P3 R

1,00 USN
Art.nr.
H02-6512
Filter
Half mask
Full face mask
Kombinationsfilter bestående av gasfilter klass 1 och partikelfilter klass 3.
SR 299-2 är ett kombinationsfilter bestående av gasfilter klass 1 och partikelfilter klass 3. Filtret är avsett för användning i Sundströms hel- och halvmasker. Filtret är av typ ABEK1-Hg-P3 R och skyddar mot följande typer av gaser/ångor och partiklar: Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. Typ K skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Typ Hg skyddar mot kvicksilverånga. Varning. Maximal användningstid 50 timmar. Typ P3 R* skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar. *R (Re-useable): Filtret får användas under fler än ett arbetspass.
More Information
Art.nr. H02-6512
Modellbeskrivning SR 299-2 Kombinationsfilter ABEK1-Hg-P3 R
Material ABS, Impregnerat aktivt kol, Polyester
Färg Svart
Lagringstid (år) 3
Ursprungsland Sverige
Höjd (mm) 53
Diameter (mm) 106
Användningstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Godkännande EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000+A1:2006
Direktiv 1 (EU) 2016/425 PPE
 

Relaterade produkter och system

Markera artiklar att lägga i varukorg eller

Tillbehör & Reservdelar