SR 294 Gasfilter A2B2E1

1,00 USN
Art.nr.
H02-3312
Filter
Half mask
Full face mask
Filter för skydd mot gaser och ångor med optimerad upptagningsförmåga.
Gasfilter 294 är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker. Filtret är av typ A2B2E1 och skyddar mot följande typer av gaser ångor: Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluor väte. Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.
More Information
Art.nr. H02-3312
Modellbeskrivning SR 294 Gasfilter A2B2E1
Material Impregnerat aktivt kol, PC/ABS, Polyester
Färg Svart
Lagringstid (år) 5
Ursprungsland Sverige
Höjd (mm) 48
Diameter (mm) 106
Användningstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Godkännande EN 14387:2004 + A1:2008
Direktiv 1 (EU) 2016/425 PPE
 

Relaterade produkter och system

Markera artiklar att lägga i varukorg eller

Tillbehör & Reservdelar