Kvalitet

Qulity header

Sundström Safety utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativ och användarvänlig andningsutrustning. Utgångspunkten för företagets verksamhet och målsättningar är dess strategiplan. Risker och möjligheter identifieras i denna strategiplan. Alla företagets aktiviteter måste följa tillämpliga lagar och föreskrifter och överensstämma med Sundström Safetys policyer/riktlinjer samt sträva efter kontinuerlig förbättring.

Adobe Acrobat Document
Business policy

Download 200 KB

Adobe Acrobat Document
ISO 9001:2015

Download 2 MB

Adobe Acrobat Document
Article 11.B of PPE
Directive 89/686/EEC

Download 2 MB

Adobe Acrobat Document
Module D of PPE
Regulation (EU) 2016/425

Download 1,2 MB