FLYKTHUVOR

FLYKTHUVOR

Flykthuvor

En flykthuva är ett filterande andningsskydd för användning vid utrymning under brand eller vid olyckor med kemikalieutsläpp. Sundströms flykthuvor finns i flera utföranden med olika filterkombinationer beroende på förväntad exponeringstyp.