Cookies och personuppgifter

Policy header

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Vi samlar i första hand in personuppgifter genom personligt möte, e-post- och telefonkontakt, eller via webbplats och sociala medier. Vi samlar i vissa fall in uppgifter från annan än den registrerade, exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor.

Vi hanterar alltid kundernas information och data konfidentiellt och med största sekretess. Rent tekniskt använder vi modern IT-teknologi med brandväggar och virusskydd för att skydda mot intrång av olika slag.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.Du har också rätt att begära rättelse ifall att dina personuppgifter är felaktiga. Du är välkommen att kontakta oss på info@srsafety.se, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Sundström Safety AB, 556147-7612, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär, att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Cookies

Vi använder cookies när du besöker våra webbsidor. Cookies används för att möjliggöra en bättre funktion samt samla in statistik om användandet av våra webbsidor.

En cookie är en informationsfil vilken placeras i den enhet (t.ex. dator eller surfplatta) du använder när du besöker Hemsidan. Det är möjligt att stänga av cookiesfunktionen. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det ska dock framhållas att det kan innebära att du inte kan använda vissa funktioner på websidan samt att websidans funktion kan försämras.

Våra webbsidor kan även innehålla medialänkar och länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ber vi dig vänligen observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicys och att Sundström Safety inte under några omständigheter ansvarar för dessa policys. Vi uppmanar dig därför att kontrollera integritetspolicyn på respektive webbplats innan du innan du lämnar ut dina personuppgifter.

För mer information läs vår Integritetspolicy.

Adobe Acrobat Document
Privacy policy

Download 62 KB