SR 599 A1BE2K1-Hg-P3 R

1,00 USN
Art.nr.
H02-7312
Fan unit
Filter för skydd mot gaser och ångor med optimerad upptagningsförmåga.
Kombinationsfilter SR 599 är avsett för användning tillsammans med fläkt SR 500/SR 500 EX. Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. Typ K skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Typ Hg skyddar mot kvicksilverånga. Varning. Användningstiden är begränsad till 50 timmar. Typ P3 R* skyddar mot alla typer av partiklar, både fasta och flytande.
More Information
Art.nr. H02-7312
Material Impregnerat aktivt kol, PC/ABS, Polyester, PP
Lagringstid (år) 5
Ursprungsland Sverige
Höjd (mm) 89
Diameter (mm) 139
Användningstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH
Godkännande EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
Modellbeskrivning SR 599 A1BE2K1-Hg-P3 R
 

Relaterade produkter och system

Markera artiklar att lägga i varukorg eller

Tillbehör & Reservdelar