Andningsskydd för dig som är utsatt för kvarts/byggdamm

Kvartsdamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara, och kan finnas på många arbetsplatser. Kvartsdamm som andas in kan ge upphov till sjukdomar, som silikos (stendammslunga), KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom som är obotliga lungsjukdomar. Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svårt att upptäcka, även på röntgen.
Kvartspartiklar är så små att de inte kan uppfattas av människans öga och är samtidigt farliga för lungorna. Kroppen kan inte göra sig av med partiklarna som andas in. De når ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat. Typ av lämpligt andningsskydd är baserat på hur ofta och hur långvarig exponeringen är.

Adobe Acrobat Document
Sundström Safety rekommenderar

Ladda ner 1.7 MB

Adobe Acrobat Document
Info AFS 2015:2 Kvarts/byggdamm

Ladda ner 1.45 MB